ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CP HỮU NGHỊ XUÂN CƯƠNG NHIỆM KỲ 2023-2028

Vừa qua, Công đoàn cơ sở Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo đại hội có Ban Chấp hành liên đoàn lao động huyện Cao Lộc, Chi bộ Đảng, Ban tổng giám đốc và đại biểu đại diện cho NLĐ Công ty.
Mặc dù BCH đều hoạt động kiêm nghiệm, công tác chuyên môn nhiều, thời gian dành cho hoạt động công đoàn còn hạn chế nên gặp không ít khó khăn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ dẫn đến chất lượng hoạt động một số phong trào chưa cao. Song nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chia sẻ, động viên của LĐLĐ huyện Cao Lộc, Chi bộ Đảng, Ban Tổng giám đốc. CĐCS đã phối hợp cùng Ban lãnh đạo Công ty chăm lo đời sống vật chất, tinh thần NLĐ. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, công đoàn cơ sở đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên, người lao động từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.
Đặc biệt, BCH Công đoàn cơ sở khóa II đã triển khai thành công chương trình bầu cử điện tử thông qua hình thức quét mã QR code giúp các đại biểu bầu cử nhanh hơn, tiết kiệm thời gian phát phiếu, kiểm phiếu cho ban bầu cử. Do đặc thù công việc một số đại biểu không tham gia dự đại hội cũng có thể bầu cử qua mã QR code, đảm bảo quyền lợi bầu cử cho tất cả các đại biểu. Kết quả bầu cử được tổng hợp ngay sau khi hệ thống bầu cử đóng, đảm bảo minh bạch, công khai trong suốt quá trình bầu cử.
Tại Đại hội đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí và bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn huyện Cao Lộc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028.
Mục tiêu của BCH khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 là tăng cường công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, ý thức pháp luật, kỷ luật, tác phong làm việc, góp phần xây dựng công đoàn ngày càng lớn mạnh.
____________________
𝐗𝐔𝐀𝐍 𝐂𝐔𝐎𝐍𝐆 – 𝐔𝐘 𝐓𝐈𝐍 𝐓𝐑𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐏 𝐓𝐀𝐂
𝐀𝐝𝐝: Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, thị trấn
Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: truyenthong@xuancuong.vn
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: xuancuong.vn
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 088 621 9999