Ký biên bản ghi nhớ hỗ trợ 2 tỷ đồng xây dựng cầu giao thông nông thôn

Ngày 16/3, tại Văn phòng Sở Giao thông Vận tải đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Sở Giao thông – Vận tải và Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.

Để góp phần củng cố kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương cam kết hỗ trợ Sở Giao thông – Vận tải Lạng Sơn 2 tỷ đồng để cứng hoá công trình cầu giao thông nông thôn giai đoạn 2022 – 2025.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương ký kết tài trợ kinh phí hỗ trợ làm cầu giao thông nông thôn giai đoạn 2022 – 2025
Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương ký kết tài trợ kinh phí hỗ trợ làm cầu giao thông nông thôn giai đoạn 2022 – 2025

Trong đó năm 2022, công ty hỗ trợ Sở Giao thông – Vận tải thực hiện cứng hoá 2 công trình cầu, mỗi cầu trị giá 300 triệu đồng, các công trình còn lại sẽ được triển khai theo kế hoạch hằng năm. Trong quá trình triển khai, công ty sẽ tham gia giám sát thi công, nghiệm thu các công trình.

Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm phối hợp với các huyện rà soát lựa chọn vị trí xây dựng, tài trợ thiết kế, vận động hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công công trình và sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả.

Theo Báo Lạng Sơn