Xuân Cương đồng hành cùng chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Sáng ngày 6/1, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức chương trình tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố theo chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Tại chương trình, đại diện công ty Xuân Cương đã trao tặng số tiền ủng hộ là 100 triệu đồng.

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm học mới 2021-2022 đến nay, nhiều trường học phải tổ chức dạy và học trực tuyến. Các em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp rất nhiều khó khăn khi thiếu thiết bị học tập, dẫn đến việc không thể tham gia hoặc không theo kịp bài học trên lớp.

Vì vậy, chương trình này là một hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trang thiết bị học tập, giúp các em bắt kịp với các bạn cùng trang lứa, hoàn thành tốt chương trình học và đạt kết quả cao.

Từ các nguồn tiền ủng hộ, trong đợt này UBND thành phố đã mua 100 máy tính bảng hỗ trợ trực tiếp cho 100 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tại các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở trên địa bàn thành phố; trong đó, có 44 em thuộc gia đình hộ nghèo, 32 em thuộc hộ cận nghèo và 24 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các bài báo về chương trình: