Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương phát động thi đua “1000 giờ làm việc an toàn”

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người lao động đối với công tác ATVSLĐ-PCCN; đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, hướng tới xây dựng và phát triển văn hoá an toàn trong lao động, góp phần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương đã phát động thi đua: “ 1000 giờ làm việc an toàn” tương ứng với khoảng thời gian từ 10/3 – 30/6 với các hoạt động cụ thể như sau:
  • Tuyên truyền công tác ATLĐ cho tất cả CBCNV, đặc biệt là khối hiện trường.
  • In và dán trên các thiết bị nội quy ATLĐ, một số khẩu hiệu về ATLĐ
  • Tổ chức tập huấn định kì cho tất cả CBCNV khối hiện trường và các bộ phận khác có nhu cầu.
  • Tổ chức huấn luyện cho các nhân viên chưa được đào tạo ATLĐ.
  • Rà soát kiểm tra xe máy thiết bị.
  • Kịp thời tuyên dương các cá nhân, tập thể thực hiện tốt và nghiêm túc chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.
Ban lãnh đạo Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương mong muốn rằng thông qua cuộc thi đua “1000 giờ làm việc an toàn” sẽ góp phần nâng cao ý thức của người lao động trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, tạo ra môi trường làm việc an toàn lành mạnh, giúp cho mỗi CBCNV hiểu rõ được trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn lao động tại nơi làm việc.
____________________