XUÂN CƯƠNG CHUNG TAY GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Công ty Cổ Phần Hữu Nghị Xuân Cương còn phát huy vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; chung tay, hỗ trợ nguồn lực cho địa phương đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn.
Hưởng ứng phong trào xây dựng công trình dân vận khéo “Làm theo lời Bác” của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn năm 2021-2022. Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương đã tham gia ủng hộ, đóng góp hỗ trợ kinh phí triệu xây dựng Dự án Nhà văn hóa – Hội đàm thôn Pò Nhùng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc.
Ông Nguyễn Hồng Cương – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương cho biết, quan điểm xuyên suốt của công ty từ trước đến nay là chia sẻ, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, vì vậy việc hỗ trợ và tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm, là cái tâm của doanh nghiệp, nhằm góp phần xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau hơn 1 năm triển khai Dự án, công trình Nhà văn hóa – Hội đàm thôn Pò Nhùng đã được hoàn thành trong niềm mong đợi của bà con nhân dân. Tổng kinh phí quyết toán đầu tư xây dựng công trình khi hoàn thành các hạng mục là 1 tỷ 250 triệu đồng, trong đó Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương đóng góp 670 triệu đồng.
Nhà văn hóa Hội đàm thôn Pò Nhùng sẽ là nơi tổ chức các buổi họp thôn, bản, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó là địa điểm sinh hoạt tập thể, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sự gắn kết cộng đồng của bà con nhân dân. Đồng thời, góp phần thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới tại xã Bảo Lâm.