Năm 2018

Bằng khen thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh