Năm 2014

Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất nhập khẩu và thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước năm 2014 của Cục hải quan Lạng Sơn.