Năm 2013

Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh năm 2013 của UBND thành phố Lạng Sơn