Năm 2011

  • Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh UBND tỉnh Lạng Sơn
  • Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn