Ngày 28/10/2016

Sở GTVT Tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định công bố đưa Bến xe khách vào khai thác