Ngày 21/05/2008

Đầu tư dự án bãi đỗ xe cửa khẩu quốc tế Hữu nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn